Loại phòng

PHÒNG 2 GIƯỜNG ĐƠN

  •  Diện tích 4 m²/Phòng
  •  Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí
  •  Internet/Wifi miễn phí
  •  Không hoàn tiền

PHÒNG 1 GIƯỜNG ĐƠN

  • Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí
  • Internet/ Wifi miễn phí
  • Điều hòa
  • Lễ tân 24/7