Hướng dẫn thanh toán Viettravel Airline

  1. Thanh Toán Ngay

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng thẻ ATM của các ngân hàng nội địa của Việt Nam qua cổng thanh toán Onepay hoặc các thẻ thanh toán quốc tế như VISA, Master Card, American Express, JCB, hoặc bằng cách scan mã QR qua các ứng dụng ngân hàng/ví điện tử. Phí thanh toán là 50,000Đ/khách/ chặng (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cách 1: Thanh toán bằng Thẻ ATM nội địa

 

 

- Khi tiến hành thanh toán, màn hình sẽ hiển thị phương thức thanh toán yêu thích, trong đó có cổng thanh toán Onepay – Thẻ nội địa. Đây là cổng thanh toán kết nối các ngân hàng lại với nhau, giúp khách hàng của các ngân hàng nội địa khác nhau thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn nhanh chóng qua 1 cổng thanh toán chung.

- Khách hàng chọn phương thức thanh toán Onepay – Thẻ nội địa sau đó nhập Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày hiệu lực và xác nhận mã OTP qua số điện thoại để hoàn tất thanh toán đặt vé máy bay.

Cách 2: Thanh toán bằng Thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế: VISA, Mastercard, American Express, JCB

- Ngoài thẻ nội địa, khách hàng có thể chọn thanh toán ngay bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế như thẻ Visa, Master Card, JCB, Amex.

- Việc thanh toán vé máy bay của khách hàng được thực hiện thông qua cổng thanh toán bảo mật và được mã hóa theo chuẩn ngành. Vietravel Airlines không lưu lại bất kỳ thông tin thẻ của khách hàng.

Cách 3: Thanh toán bằng cách scan mã QR qua các ứng dụng ngân hàng/ví điện tử

Chọn ứng dụng Mobile Banking: 

 

Chọn ứng dụng khác: 

 

 

 

  1. Thanh Toán Sau

Khi khách hàng lựa chọn “Thanh toán trả sau”, màn hình sẽ hiển thị mã đặt chỗ và xác nhận “Thanh toán trả sau” (vé vẫn chưa được thanh toán). Khách hàng lưu lại mã đặt chỗ trên chuyến bay và tiến hành thanh toán với Vietravel Airlines bằng cách truy cập mục "Quản lý đặt chỗ" tại trang web. Phí thanh toán là 50,000Đ/khách/ chặng (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

- Trường hợp khách hàng đặt chỗ cho (các) chuyến bay khởi hành ngoài 24 tiếng so với thời điểm đặt chỗ: được giữ chỗ tối đa 12 tiếng kể từ thời điểm hoàn tất đặt chỗ.

- Trường hợp khách hàng đặt chỗ cho (các) chuyến bay khởi hành trong vòng 24 tiếng so với thời điểm đặt chỗ: được giữ chỗ tối đa 01 tiếng kể từ thời điểm hoàn tất đặt chỗ.

*LƯU Ý:

Lựa chọn "Thanh toán trả sau" KHÔNG áp dụng cho các chuyến bay có giá vé 0 đồng. Khách hàng phải chọn "Thanh toán ngay" bằng các hình thức thanh toán Vietravel Airlines đang cung cấp.

- Nếu sau thời hạn đặt chỗ mà khách hàng chưa thanh toán, đặt chỗ của khách hàng sẽ tự động hủy.

  1. Sử dụng phiếu thanh toán

Quý khách hàng cũng có thể lựa chọn "Sử dụng phiếu thanh toán" để nhập phiếu thanh toán (voucher) của mình. Lưu ý voucher chỉ được sử dụng một lần, nếu giá trị voucher cao hơn giá trị cần phải thanh toán, số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn lại. 

 

Nguồn: -st-