THUÊ NGUYÊN NGÀY

THUÊ NGUYÊN NGÀY

- Giá thuê phòng của chúng tôi đã bao gồm thuế VAT và phí phục vụ;

- Chúng tôi cam kết giá phòng mở bán nguyên ngày trên website hanoiairporthotels.vn là giá tốt nhất.

 

QUY ĐỊNH VỀ PHỤ THU TIỀN PHÒNG ĐỐI VỚI TRẺ EM

- Mỗi phòng chúng tôi chỉ nhận tối đa 01 trẻ em. Khách hàng từ đủ 13 tuổi trở lên được xem như là người lớn.

- Trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn: Miễn phí

- Trẻ em từ 6 đến dưới 13 tuổi: VND85,000/người

 

NGUYÊN TẮC LÀM TRÒN THỜI GIAN LƯU TRÚ

Từ 1’ đến 15’ làm tròn thành 0’ (0 giờ)

Từ phút 16’ đến phút 45’ làm tròn thành 30’ (1/2 giờ)

Từ phút 46’ đến phút 60’ làm tròn thành 60’ (1 giờ)