Quy định mang ngoại tệ, vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh

Share on Twitter

     Không phải khách hàng nào đi bay cũng nắm rõ được những Quy định về mang ngoại về, vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh tai quốc gia nào đó. VATC SleepPod sẽ giúp bạn đọc nắm chi tiết những Quy định trên tránh gặp rắc rối khi làm thủ tục tại các Sân bay.

Những vật dụng bị cấm và hạn chế vận chuyển khi đi máy bay

Phòng ngủ hiện đại trong sân bay Nội Bài

 

Vang va ngoai te_2I. Quy định về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam

1. Nếu xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) thì thực hiện theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011:

1.1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu:

- 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

- 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

1.2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

1.3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Mục 1 ở trên không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

2. Nếu xuất cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc các nước có chung biên giới cấp thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN ngày 17/3/2000, cụ thể như sau:

-  Cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất nhập cảnh qua biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Cá nhân xuất nhập cảnh chỉ được mang đồng tiền của nước mình và tiền Việt Nam, nếu vượt quá mức quy định phải khai báo với Hải quan cửa khẩu.

- Cá nhân xuất cảnh chỉ được mang đô la Mỹ hoặc các loại ngoại tệ khác nếu là số có kê khai Hải quan và phải xuất trình tờ khai hải quan khi nhập cảnh. Hải quan cửa khẩu căn cứ vào tờ khai nhập cảnh lần trước để giải quyết cho mang ra nước ngoài khi xuất cảnh.

- (Tờ khai Hải quan xác nhận khi nhập cảnh gần nhất chỉ có giá trị khi xuất cảnh lần tiếp theo trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kê khai. Số ngoại tệ mang vào trên tờ khai Hải quan khi nhập).

  • Mức quy định phải khai báo với Hải quan cửa khẩu:

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc:

  • 000 CNY (sáu nghìn nhân dân tệ Trung Quốc)
  • và  10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng Việt Nam).

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào:

  • 000.000 LAK (ba triệu Kíp Lào)
  • và 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng Việt Nam).

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia:

  • 000.000 KHR (một triệu Riel Cam-pu-chia)
  • và 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng Việt Nam).

- Cá nhân khi nhập cảnh có mang đô la Mỹ và các ngoại tệ khác có giá trị tương đương trên mức 3.000 USD (ba nghìn đô la Mỹ) hoặc dưới mức 3.000 USD nhưng có nhu cầu mang lại số tiền này ra nước ngoài, cá nhân phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

II. Quy định về mang vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu

Vang 

       Việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-NHNN  của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh” đã được sửa đổi, bổ sung tại Thong tu so 29/2015/TT-NHNN ngay 22/12/2015cụ thể như sau:

1. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu 

1.1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

1.2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

2. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới 

2.1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường hợp nêu tại khoản 2.2 dưới đây.

2.2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác; trường hợp tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

3. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư 

3.1. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

3.2. Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau:

  • Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 01kg (Một kilôgam) phải khai báo với cơ quan Hải quan;
  • Tổng khối lượng vàng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

     Cá nhân Việt Nam và nước ngoài không được gửi vàng ra nước ngoài hoặc nhận vàng gửi từ nước ngoài vào dưới hình thức quà biếu, tặng qua đường hàng không.

Quy định phục vụ hành khách là trẻ em bằng đường hàng không

Comments

© 2013-2017 Khách sạn Sân bay Nội Bài - VATC SleepPod - Hanoi Airport Hotel. All Right Reserved
Địa chỉ : Tầng 2, Nhà Ga T2 & Tầng 3, Nhà ga T1 - Sân Bay Quốc Tế Nội Bài - Hà Nội
Điện thoại : (+84) 983 798 833
Fax: (+84) 243 5378 333
Mã số thuế : 0106357419
Email : reservation@vatc.vn