Các điều khoản và điều kiện

Share on Twitter

Các điều khoản và điều kiện có thể sửa đổi tại từng thời điểm, áp dụng cho tất cả các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đã có bản trực tuyến, thông qua bất kỳ thiết bị di động, qua email hoặc qua điện thoại. Khi truy cập, duyệt và sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng của chúng tôi thông qua bất cứ hệ điều hành nào (gọi chung là "trang web") và/hoặc bằng cách hoàn tất đặt phòng, bạn công nhận và đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây (bao gồm tuyên bố bảo mật).

Nội dung, cơ sở hạ tầng của trang này và các dịch vụ trực tuyến đặt phòng khách sạn được cung cấp trên trang này và thông qua trang web (các "dịch vụ") được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi VATC ("VATC", "chúng tôi "," của chúng tôi") phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây.

1.    Phạm vi dịch vụ

Thông qua trang web, chúng tôi cung cấp một hệ điều hành trực tuyến cho tất cả các loại phòng và dịch vụ, bạn có thể đặt phòng tại trang web. Khi đặt phòng tại VATC, bạn đã thiết lập mối  quan hệ hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi.

Chúng tôi phục vụ và chăm sóc khách hàng tận tình trong khả năng cho phép. Nếu chúng tôi không thể xác minh, và không thể đảm bảo rằng  tất cả các thông tin là chính xác, hoàn chỉnh hay đúng đắn, chúng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả lỗi kê khai và in ấn); Bất kỳ sự gián đoạn (dù là hỏng hóc (tạm thời và / hoặc một phần), sửa chữa, nâng cấp, bảo trì website hay các hệ điều hành mạng khác), không chính xác, thông tin sai lệch hoặc không đúng sự thật hoặc thông tin không thể truyền tải.

Dịch vụ của chúng tôi chỉ sử dụng cho cá nhân và phi thương mại. Do đó, bạn không được phép bán lại, liên kết trang dưới nhiều cấp độ, sử dụng, sao chép, giám sát (như trích xuất dữ liệu, thu nhập dữ liệu), trưng bày, tải về, sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web cho bất kỳ hoạt động, mục đích thương mại hay cạnh tranh.

2. Giá phòng và Đảm bảo giá tốt nhất

Giá phòng được công bố trên trang web của chúng tôi có tính cạnh tranh cao. Tất cả giá trên website của VATC đều tính trên phòng, bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ, trừ khi được thể hiện khác trên trang web hoặc email xác nhận.

Nếu bạn tìm kiếm phòng của chúng tôi trên Internet, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo mức giá tốt nhất trên website của chúng tôi.

Các lỗi và những sai lầm hiển nhiên (bao gồm cả in sai) đều không ràng buộc.

Tất cả khuyến mại đặc biệt và chương trình khuyến mãi được đánh dấu.

 3. Chính sách Bảo mật

VATC tôn trọng sự riêng tư của bạn. Xin hãy xem thêm thông tin tại  Chính sách Bảo mật.

 4. Miễn phí

Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí vì không giống như nhiều bên khác, chúng tôi sẽ không tính phí dịch vụ hoặc bất kỳ phí thụ thêm nào (đặt phòng) vào giá phòng trừ các phí / phí phát sinh trong thời gian nghỉ của bạn.

 5.Thẻ tín dụng

Thanh toán được xử lý một cách an toàn từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi thông qua một bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba.

Với chi phí nhất định hay yêu cầu đặc biệt, vui lòng lưu ý rằng thẻ tín dụng của bạn có thể được ủy quyền trước hoặc trả mà không có bất kỳ lựa chọn hoàn tiền khi đặt phòng và xác nhận đặt phòng. Vui lòng kiểm tra kĩ các chi tiết phòng với các điều kiện trước khi đặt phòng.

 6. Hủy đặt phòng

Khi đặt phòng thông qua trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với việc hủy bỏ có liên quan và “chính sách không đến”, và với bất kỳ (phân phối) điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho đặt phòng của bạn hoặc trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm cảcác dịch vụ và / hoặc sản phẩm được cung cấp. Việc huỷ bỏ nói chung và “chính sách không đến” đã được cập nhật trên trang web của chúng tôi, trong quá trình đặt phòng và trong email xác nhận. Xin lưu ý rằng giá phòng hay những khuyến mại đặc biệt là không thể hủy bỏ hoặc thay đổi. Vui lòng kiểm tra kĩ các chi tiết phòng với các điều kiện trước khi đặt phòng. Xin lưu ý rằng đặt phòng đòi hỏi thanh toán hay (toàn bộ hoặc một phần) trả trước có thể bị hủy bỏ (không có thông báo trước về sự vắng mặt hoặc cảnh báo) trong phạm vi các số tiền(còn lại)   có liên quan không thể được thu thập đầy đủ vào ngày thanh toán có liên quan phù hợp với chính sách thanh toán có liên quan về chỗ ở  và các đặt phòng. Chậm thanh toán, ngân hàng sai, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng chi tiết, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ không hợp lệ hoặc không đủ tiền là rủi ro của bạn và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn lại nào của (không hoàn lại) số tiền trả trước, trừ khi chúng tôi đồng ý hoặc cho phép xử lí theo chính sách thanh toán và hủy bỏ khác.

Nếu bạn muốn xem lại, điều chỉnh hoặc hủy bỏ đặt phòng của bạn, xin vui lòng trở lại email xác nhận và liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng bạn có thể tính phí cho việc hủy đặt phòng của bạn theo chính sách hủy của chúng tôi, thanh toán (trước)  và chính sách “không đến” hay không được hưởng bất kỳ hoàn trả của bất kỳ số tiền thanh toán (trước). Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách hủy đặt phòng, thanh toán (trước) và chính sách “không đến” một cách cẩn thận trước khi thực hiện đặt phòng của bạn và nhớ thanh toán thêm đúng hạn có thể được yêu cầu cho việc đặt phòng.

7. Liên hệ thêm

Bằng cách hoàn tất đặt phòng, bạn đồng ý nhận (i) email của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi email trước ngày bạn đến một thời gian ngắn và cung cấp thông tin về điểm đến và một số thông tin liên quan đến đặt phòng và điểm đến của bạn, và (ii ) một email được gửi sau khi bạn sử dụng dịch vụ để nhận phản hồi của bạn về dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách bảo mật để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể liên lạc với bạn.

8. Đánh giá của khách hàng

Cách đánh giá về chất lượng dịch vụ có thể (a) đăng tải trên trang web của chúng tôi cho mục đích duy nhất là cung cấp thêm cho khách hàng(trong tương lai) về ý kiến của bạn về dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của các phòng, và (b) (toàn bộ hoặc một phần) được sử dụng và được đặt tại VATC theo mục đích riêng (ví dụ như để tiếp thị, khuyến mại, cải thiện dịch vụ của chúng tôi) trên trang web của chúng tôi hoặc như các hệ điều hành truyền thông xã hội, bản tin, chương trình khuyến mãi đặc biệt, ứng dụng hay các kênh khác thuộc sở hữu, tổ chức, sử dụng hoặc kiểm soát bởi VATC. Chúng tôi bảo lưu quyền tùy chỉnh, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định của chúng tôi. Các hình

9. Từ chối trách nhiệm

Chịu sự hạn chế đặt ra trong các điều khoản và điều kiện và phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp thực sự chịu tác động, trả tiền hoặc gánh chịu cho thiếu sót về nghĩa vụ của bên chúng tôi trong quá trình phục vụ, với tổng chi phí được nêu trong email xác nhận (dù cho một sự kiện hay một loạt các sự kiện kết nối).

Tuy nhiên và trong phạm vi pháp luật cho phép, không phải chúng tôi cũng không phải bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện, nhà cấp phép hoặc người tham gia vào việc tạo, tài trợ, quảng cáo, hoặc các bên làm web khác và nội dung phải chịu trách nhiệm ( i) bất kỳ tổn thất mang tính trừng phạt, đặc biệt là gián tiếp hoặc do hậu quả hay thiệt hại, tổn thất về sản xuất, tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, mất hợp đồng, mất mát hoặc thiệt hại đến uy tín hoặc danh tiếng, mất mát về khiếu nại, (ii) bất kỳ sự thiếu chính xác liên quan đến (mô tả) thông tin (bao gồm cả lãi suất, ích lợi và xếp hạng) của chỗ đã cập nhật trên trang web của chúng tôi, (iii) các đối tác kinh doanh khác, (iv) bất kỳ (trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc trừng phạt) thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phải chịu đựng , phát sinh hoặc đã trả tiền của bạn, theo phát sinh liên quan đến việc sử dụng phòng, không có khả năng sử dụng hoặc chậm trễ của trang web của chúng tôi, hoặc (v) bất kỳ (cá nhân) chấn thương, tử vong, thiệt hại tài sản, hoặc khác (trực tiếp, gián tiếp , đặc biệt hệ quả hay trừng phạt) thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phải gánh chịu, phát sinh hoặc đã trả tiền của bạn, dù là do (hợp pháp) các hành vi, sai sót, vi phạm, do sơ suất, lỗi cố ý, thiếu sót, không thực hiện, xuyên tạc, sai lầm cá nhân hoặc trách nhiệm nghiêm ngặt hay (toàn bộ hoặc một phần) nhờ đến các nơi ăn nghỉ hay bất kỳ đối tác kinh doanh khác của chúng tôi (bao gồm bất kỳ nhân viên, giám đốc, cán bộ, đại lý, đại diện hoặc công ty trực thuộc) có sản phẩm hoặc dịch vụ là (trực tiếp hoặc gián tiếp) đã có, cung cấp hoặc quảng bá trên hoặc thông qua các trang web, bao gồm bất kỳ (một phần) hủy bỏ, vượt quá, đình công, bất khả kháng hoặc sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

10. Các quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi được thông báo khác, phần mềm dùng cho dịch vụ hoặc có được trên hoặc sử dụng bởi trang web của chúng tôi và quyền sở hữu tài sản ( bao gồm các bản quyền) về nội dung, thông tin, và tài liệu trên website thuộc quyền sở hữu của VATC.

VATC độc quyền giữ quyền sở hữu tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích đối với (tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của) (xem và cảm nhận (bao gồm cả cơ sở hạ tầng) của) các trang web mà dịch vụ sẵn có (bao gồm cả các đánh giá của khách và dịch nội dung). Bạn không có quyền sao chép, trích xuất dữ liệu , liên kết sâu, siêu liên kết, xuất bản, quảng bá, tích hợp, sử dụng, kết hợp hoặc sử dụng các nội dung khác (bao gồm bất kỳ bản dịch và đánh giá) hoặc thương hiệu mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Khi bạnsử dụng hoặc kết hợp (toàn bộ hoặc một phần) (dịch) nội dung (bao gồm cả đánh giá) hoặc sẽ không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ trong các trang web hoặc bất kỳ (dịch) nội dung hoặc nhận xét của khách, nhờ đó bạn ấn định, chuyển giao và thiết lập trên tất cả các quyền sở hữu trí tuệ thuộc về VATC. Bất kỳ việc sử dụng trái pháp luật hoặc bất kỳ hành động nói trên hoặc hành vi vi phạm sẽ được coi là một tài liệu về quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm bản quyền và sở dữ liệu).

11. Các điều khoản khác

Theo phạm vi cho phép của pháp luật, các điều khoản, điều kiện và cung cấp các dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các điều khoản và điều kiện chung và dịch vụ của chúng tôi là độc quyền phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam.

Bản gốc tiếng Việt về  các điều khoản, điều kiện này có thể được dịch sang các thứ tiếng khác. Các bản dịch là phép lịch sự và chỉ có bản dịch văn phòng và bạn không thể chuyển bất cứ quyền nào từ các bản dịch. Trong trường hợp có tranh chấp vềnội dung hoặc giải thích các điều khoản và điều kiện hoặc không thống nhất hoặc khác biệt giữa các phiên bản tiếng Việt gốc và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khác của các điều khoản và điều kiện. Bản tiếng Việt trong phạm vi cho phép của pháp luật  sẽ được áp dụng, chiếm ưu thế và được kết luận. Phiên bản tiếng Việt hiện có sẵn trên trang web của chúng tôi (bằng cách chọn ngôn ngữ tiếng Việt) hoặc được gửi cho bạn theo yêu cầu bằng văn bản của bạn.

Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản và điều kiện hoặc trở nên không hợp lệ, không thể thực hiện hoặc không ràng buộc, bạn sẽ vẫn bị ràng buộc bởi các quy định khác trong hợp đồng. Trong trường hợp đó, điều khoản sai trái được tuân thủ ở mức tối đa cho phép của pháp luật đang hiện hành, và bạn ít nhất  sẽ đồng ý chấp nhận một hiệu ứng tương tự như các ràng buộc không cung cấp, không hợp lệ, không thể thực thi hay, với nội dung và mục đích của các điều khoản và điều kiện.

12. Về VATC    

Các dịch vụ đặt phòng qua mạng được xây dựng bởi VATC, được thành lập theo pháp luật của Việt Nam và có văn phòng tại tầng 3, số 34, đường Hoàng Cầu Mới, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Comments

© 2013-2017 Khách sạn Sân bay Nội Bài - VATC SleepPod - Hanoi Airport Hotel. All Right Reserved
Địa chỉ : Tầng 2, Nhà Ga T2 & Tầng 3, Nhà ga T1 - Sân Bay Quốc Tế Nội Bài - Hà Nội
Điện thoại : (+84) 983 798 833
Fax: (+84) 243 5378 333
Mã số thuế : 0106357419
Email : reservation@vatc.vn